+
 • spa.jpg
 • DSC07784.jpg
 • DSC07786.jpg
 • DSC07787.jpg
 • DSC07804.jpg
 • DSC07850.jpg
 • DSC07785.jpg
 • DSC07794.jpg
 • DSC07854.jpg
 • DSC07793.jpg
 • DSC07839.jpg
 • DSC07783.jpg

SC-6


分类

C型钉

严格把好质量关,研发出的产品适用于世界各大知名品牌的气动钉枪,如:VERTEX,HARTCO,SENCO, BEA, BOSTITCH, FASCO, PREBANA, PASLODE, ATRO, DUOFAST等,并热销于美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等国家和地区。

详情

C型钉采用优质镀锌材料,用热熔胶粘合,防止书钉脱落,使用方便。
用途:口袋弹簧床垫,汽车座椅,宠物笼,弹簧沙发等。

测量 闭包尺寸 型号
肩宽 内宽 直径 4.8mm C-7C
23.9mm 12.2mm 1.8mm 7.8mm C-7E

 

关键词:

夹码钉 | 扣布钉 | U型钉

产品咨询