+
 • DSC07281.jpg
 • DSC07285.jpg
 • DSC07276.jpg
 • DSC07293.jpg
 • DSC07309.jpg
 • DSC07279.jpg
 • DSC07310.jpg
 • DSC07301.jpg
 • DSC07305.jpg
 • DSC07274.jpg
 • DSC07289.jpg
 • DSC07299.jpg

410K 413K ST


分类

其他产品

严格把好质量关,研发出的产品适用于世界各大知名品牌的气动钉枪,如:VERTEX,HARTCO,SENCO, BEA, BOSTITCH, FASCO, PREBANA, PASLODE, ATRO, DUOFAST等,并热销于美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等国家和地区。

详情

关键词:

夹码钉 | 扣布钉 | U型钉

产品咨询