+
 • DSC07315.jpg
 • DSC07335.jpg
 • DSC07321.jpg
 • DSC07314.jpg
 • DSC07331.jpg
 • DSC07332.jpg
 • DSC07337.jpg
 • DSC07322.jpg
 • DSC07339.jpg
 • DSC07324.jpg
 • DSC07329.jpg
 • DSC07510.jpg
 • DSC07504.jpg
 • DSC07506.jpg

10J 4J


分类

其他产品

严格把好质量关,研发出的产品适用于世界各大知名品牌的气动钉枪,如:VERTEX,HARTCO,SENCO, BEA, BOSTITCH, FASCO, PREBANA, PASLODE, ATRO, DUOFAST等,并热销于美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等国家和地区。

详情

关键词:

夹码钉 | 扣布钉 | U型钉

产品咨询