+
  • DSC07680.jpg
  • U Crown Staple.jpg
  • DSC07663(1).jpg
  • DSC07678.jpg
  • DSC07666(1).jpg
  • DSC07685(1).jpg
  • DSC07665(1).jpg
  • DSC07667(1).jpg
  • DSC07681.jpg

TRD-619


分类

U型钉

严格把好质量关,研发出的产品适用于世界各大知名品牌的气动钉枪,如:VERTEX,HARTCO,SENCO, BEA, BOSTITCH, FASCO, PREBANA, PASLODE, ATRO, DUOFAST等,并热销于美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等国家和地区。

详情

TRD-619订书钉采用优质镀锌材料,表面涂层可防止订书钉生锈。尖头可轻易扣住木架上的床垫网和拱形沙发弹簧。

 

Crown Width Thickness Height
9.0mm 1.6mm 1.4mm 19-25mm

 

 

关键词:

夹码钉 | 扣布钉 | U型钉

产品咨询