+
 • M45(2).jpg
 • M46.jpg
 • M46(1).jpg
 • DSC07631.jpg
 • DSC07659.jpg
 • DSC07635.jpg
 • DSC07633.jpg
 • DSC07653.jpg
 • DSC07637.jpg
 • DSC08298.jpg
 • DSC08295.jpg
 • DSC07763(1).jpg
 • DSC07655.jpg

M46系列


分类

夹码钉

严格把好质量关,研发出的产品适用于世界各大知名品牌的气动钉枪,如:VERTEX,HARTCO,SENCO, BEA, BOSTITCH, FASCO, PREBANA, PASLODE, ATRO, DUOFAST等,并热销于美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等国家和地区。

详情

型号 肩宽 内宽 高度
CL-12 11mm 6.2mm 11.0mm
CL-14 11mm 6.0mm 12.7mm
CL-14B 11mm 6.2mm 12.0mm
CL-16 11mm 6.2mm 14.5mm
CCP-18 11mm 6.2mm 13.3mm
CCP-20 11mm 6.2mm 14.0mm

关键词:

夹码钉 | 扣布钉 | U型钉

产品咨询